alternatief

knutselen met drone2...


Een alternatieve configuratie van de alarmschakeling. De grootste aanpassing is het gebruik van mosfets ipv bipolaire transistoren. Daarnaast maken we gebruik van een Arduino Nano ipv de Uno.

De mosfets zijn voor deze toepassing meer dan voldoende geschikt. ze worden namelijk gebruikt voor vermogentoepassingen. Somtijds moet je iets maken met de onderdelen die je liggen hebt.

Hieronder het programma in de Nano.


int ledrood = 4;

int sirene = 6;

int RFsense = 2;

int RFsensewaarde;

int teller = 0;

int limietteller = 180;


void setup()

     {

        pinMode(ledrood, OUTPUT);

        pinMode(sirene, OUTPUT);

        pinMode(RFsense, INPUT);

        digitalWrite(ledrood, LOW);

        digitalWrite(sirene, LOW);

        Serial.begin(9600);

      }


void loop()

      {

         RFsensewaarde = digitalRead(RFsense);

         if (RFsensewaarde == LOW)

           {

             teller = teller + 1;

             delay(1000);

             digitalWrite(ledrood, HIGH);

            }

          if (RFsensewaarde == HIGH)

            {

              teller = 0;

              digitalWrite(ledrood, LOW);

            }

          if (teller > limietteller)

            {

              digitalWrite(sirene, HIGH);

             }

          if (teller < limietteller)

             {

               digitalWrite(sirene, LOW);

              }

       }