togglen en dimmen

knutselen met drone2...


Het volgende is gegeven. 6 drukknoppen bedienen een bestaande verlichting. De controle-ledjes van deze knoppen zijn niet aangesloten en kunnen ook niet aangesloten worden met de huidige configuratie. De vraag is of de controleledjes toch de status kunnen weergeven van een gedimde of getoggelde verlichting. De controle-ledjes hangen deels aan 24VDC.

Het originele schema staat hierboven. Om praktische redenen ga ik maar 1/6 van dit schema testen.

Het testprogramma bevat delen om de lamp aan te sturen, DO9. In het uiteindelijk programma wordt dit weggelaten daar dit tot het gegeven behoort.

De tijdsduur dat de drukknop wordt ingedrukt wordt geteld. Afhankelijk van het getal dat bekomen wordt kan de controller een onderscheid maken tussen togglen en dimmen. Tevens wordt daarmee ook het probleem van 'debouncen' aangepakt.

Het test-schema zie je hierboven. Een aantal componenten zijn anders dan in het originele schema. Daarnaast is er een lamp bijgekomen om alles eens te testen. De lamp en de bijhorende zaken zijn echter een gegeven en zijn eigenlijk geen deel van de opdracht. De opdracht gaat enkel over het aansturen van de controleleds. De voedingsspanning in de testfase is 12VDC.

De componenten te gebruiken bij 24VDC: bezig bezig bezig bezig