alternatief2

knutselen met drone2...


Deze configuratie bestaat uit een Uno en een I/O shield van Velleman.

Bemerk in het programma hiernaast dat men specifiek de sirene-uitgang als OUTPUT moet definiëren. Doet men dit niet dan zal het relais niet kunnen schakelen. Daarnaast wordt ook aangegeven wanneer er 1,2 en 3 minuten verstreken zijn middels ledjes die aangaan op uitgang 9,10 en 11. De sirene wordt bediend met de relais die op uitgang 12 staat. Het ledje op uitgang 8 geeft aan of er RF is of niet.

Hieronder het programma in de UNO

int sirene = 12;

int RFsense = 0;

int RFled = 8;

int eenminuut= 9;

int tweeminuut= 10;

int drieminuut = 11;

int RFsensewaarde = 0;

int teller = 0;

int limietteller = 180;


int detectie = 750;

 

void setup() {

 

pinMode(sirene, OUTPUT);


}


void loop() {

  RFsensewaarde = analogRead(RFsense);

  if (RFsensewaarde > detectie)

   {

    teller = teller + 1;

    delay(1000);

    digitalWrite(RFled, HIGH);

   }


   if (RFsensewaarde < detectie)

   {

    teller = 0;

    digitalWrite(sirene, LOW);

    digitalWrite(RFled, LOW);

    digitalWrite(eenminuut, LOW);

    digitalWrite(tweeminuut, LOW);

    digitalWrite(drieminuut, LOW);

   }

 

if (teller > limietteller)


   {

  digitalWrite(sirene, HIGH);   

 

   }

if (teller > 60 )


   {

  digitalWrite(eenminuut, HIGH);   

   }

   if (teller > 120 )


   {

  digitalWrite(tweeminuut, HIGH);   

   }


   if (teller > 180 )


   {

  digitalWrite(drieminuut, HIGH);   

   }

         

 

}