DHT22-sensor

knutselen met drone2...


Dit project is niet af. Bedoeling is om een ventilator al dan niet in te schakelen afhankelijk van de relatieve vochtigheid.

Op de foto hiernaast zie je de sensor, de arduino en het display.


Niks te zien betreffende de fan of de aansturing daarvan...ooit komt dit nog in orde...

Rechts het programma in de controller.

Op het display zie je de temperatuur, de relatieve vochtigheid alsook de limiet waarbij de fan al dan niet moeten werken met een zekere hysteresis inbegrepen.

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include "DHT.h"


#define DHTPIN 2     // what digital pin we're connected to

#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321


LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);


int limiet1 = 80;

boolean schakelaar = false;

int teller = 0;

int loper = 0;

int gevoeligheid = 4;


void setup()

{

  Serial.begin(9600);

  lcd.init();

  lcd.backlight();

  delay(2000);

  lcd.setCursor(0,0);

  lcd.print("klimaat control");

  delay(3000);

  lcd.clear();

  delay(2000);

  lcd.setBacklight(LOW);

  delay(2000);

  lcd.setBacklight(HIGH);

  dht.begin();

}


void loop()

{

   delay(2000);

  float h = dht.readHumidity();

  float t = dht.readTemperature();


  if (isnan(h) || isnan(t)) {

    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");

    return;

                                         }

                                         

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("RV:");

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("T :");

lcd.setCursor(7,1);

lcd.print("LIM:");

lcd.setCursor(11,1);

lcd.print(limiet1);

 

lcd.setCursor(3,1);

lcd.print(int(h));

lcd.setCursor(3,0);

lcd.print(int(t));

// delay(2000);

if (h > limiet1)

     {

       loper = 0;

      teller = teller + 1;

       lcd.setCursor(15,0);

       lcd.print(teller);

       lcd.setCursor(15,1);

       lcd.print(loper);

      if (teller == gevoeligheid)

        {

          schakelaar = true;

          teller = 0;

        }

     }

  if (schakelaar == true)

     {

       lcd.setCursor(7,0);

       lcd.print("FAN AAN");

     

     }

  if (h <= limiet1)

     {

       

       teller = 0;

       loper = loper + 1;

       lcd.setCursor(15,1); //controle

       lcd.print(loper);     //controle

       lcd.setCursor(15,0);  //controle

       lcd.print(teller);    //controle

       if (loper == gevoeligheid)

        {

          schakelaar = false;

          loper = 0;

        }

       

       

     }

     if (schakelaar == false)

     {

       

       lcd.setCursor(7,0);

       lcd.print("FAN UIT");

       

     }

       

 

}